‘Of’ ile tamlama örnekleri

Değerli öğrenci adayları İngilizce eğitim sürecinin bu aşamasında anlamınız gereken önemli konulardan biri de tamlamalardır Türkçede -nin -nın eki ile tamladığımız kelimeleri ingilizcede of ekiyle yapıyoruz. Günlük dilde defalarca kullandığımız tamlamalar dilin büyük bir bölümünü oluşturur. Basit ve temel örnekler Devamını oku …

‘have’ fiili ve ‘there is’ yapısı

Sevgili arkadaşlarson iki paylaşımda gördüğünüz gibi have fiili ve there is yapılarına baktık… Şimdi daha iyi anlamak için birlikte inceleyelim Have you three books? Üç kitabın mı var? Gördüğünüz gibi birinin sahip olduğu bir şeyleri sormak için have yardımcı fiilini Devamını oku …

Have, Has kelimeleriyle sahiplik

Have, Has kelimeleriyle sahiplik bildirmek Have ve has yardımcı fiilleri İngilizcede sahiplik bildirmek için kullanılır. Ancak sahibim olarak değil “benim… var ” şeklinde tercüme etmek gerekir örneğin I have a car: arabam var You have a book :kitabın var He Devamını oku …

İngilizcede var mı yok mu soruları

İngilizcede var mı yok mu ? There is, There are: Vardır is there: var mı are there: var mı (çoğul)   Varlıkların kendi başlarına bi yerlerde var olma durumu için, tekilse there is, çogulsa there are kullanırız örneğin: Tekil Kullanım Devamını oku …

ingilizce olumsuz cümle (en temel yapı)

İngilizce olumsuz cümle yapmak çok basittir. Öznenin (ı, you, he, she, it, we, you, they )veya işaret sıfatlarının this, that, these, those) hemen ardından gelen am is are yardımcı fiillerinden sonra basitçe ”not” eklenir Daha iyi anlamak için aşağıdaki örneklere bakınız Devamını oku …

İngilizce temel soru yapma

En temel soru yapma veya cümleyi soruya dönüştürmek için cümle içinde ki “am is are” yardımcı fillerini cümlenin başına getirmeniz yeterli olacaktır Örneğin: This is a book : bu bir kitaptır is this a book : bu bir kitap mıdır? Devamını oku …

These those, işaret sıfatları

These those, işaret sıfatları Birden fazla cisimi işaret etmek istediğimiz zaman kullandığımız işaret sıfatları: These :bunlar Those: şunlar Aynı şekilde örnek verelim What are these: bunlar nedir What are those : şunlar nedir Soru çoğul olduğu için isimle uyum sağlamak zorunda dır. Devamını oku …

This, that işaret sıfatları

This, that işaret sıfatları İngilizce de “this ve that” işaret etmek için kullandığımız sıfatlardır This : bu That : şu What : ne Bir önceki dersimizde bahsettiğimiz ‘am is are’ kuralları çerçevesinde mantıklı olurlar ve tek başlarına pekte bi anlam Devamını oku …

Şahıslar ve yardımcı fiiller: am is are

Şahıslar ve yardımcı fiiller Şu nu belirtmek gerekir ki yabancı dil öğrenirken her şeyin tam Türkçe karşılığına denk düşen bir arayış içinde olmamak gerekir. İngilizce Türkçeden farklı olarak gizli özne mantığına sahip değildir. Yani Türkçede her cümleye ”ben sen o Devamını oku …

Yabancı dilde katmanlar ve anadil düzeyi

Yabancı dilde katmanlar

Dil öğrenmek zordur! dilin katmanlarını anlamak gerekir. Sevgili arkadaşlar sizlere bugüne kadar İngilizce öğrenme sürecini kolaytırmanın yollarından ve callan method yönteminden bahsetmeye çalıştım. Başka yazılarımda, ”İngilizce öğrenmek” ve ”İngilizce konuşmak” olgularının farklı  olabildiğinden de bahsettim. Lakin genel öğrenci portföyü açısından bakınca İngilizce öğrenmenin pek Devamını oku …