Sahiplik sıfatları possessive pronouns

Sahiplik sıfatları possessive pronouns Sahiplik sıfatları şunlardır: My : benim Your : senin His: onun (eril) Her: onun (dişil) its: onun (nesnel) Our: bizim Your: sizin Their: onların   Değerli arkadaşlar ilerleyen zamanlarda tenseler (zamanlar) konusuna girdiğimizde bazı ayrıntıları çok Devamını oku …

Personal pronouns: kişi zamirleri

Personal pronouns: kişi zamirleri Merhaba arkadaşlar… Resimde gördüğünüz , dillerin temelini oluşturan kişi zamirleridir. İngilizce öğrenirken kelime veya kuralların hangi dilbigisel (gramatik ) isme sahip olduğunun çok önemi yoktur… Örneğin bir önceki ders 5te isim tamlamaları konusundan bahsettim. Ancak sizlerin Devamını oku …

‘Of’ ile tamlama örnekleri

Değerli öğrenci adayları İngilizce eğitim sürecinin bu aşamasında anlamınız gereken önemli konulardan biri de tamlamalardır Türkçede -nin -nın eki ile tamladığımız kelimeleri ingilizcede of ekiyle yapıyoruz. Günlük dilde defalarca kullandığımız tamlamalar dilin büyük bir bölümünü oluşturur. Basit ve temel örnekler Devamını oku …

‘have’ fiili ve ‘there is’ yapısı

Sevgili arkadaşlarson iki paylaşımda gördüğünüz gibi have fiili ve there is yapılarına baktık… Şimdi daha iyi anlamak için birlikte inceleyelim Have you three books? Üç kitabın mı var? Gördüğünüz gibi birinin sahip olduğu bir şeyleri sormak için have yardımcı fiilini Devamını oku …

Have, Has kelimeleriyle sahiplik

Have, Has kelimeleriyle sahiplik bildirmek Have ve has yardımcı fiilleri İngilizcede sahiplik bildirmek için kullanılır. Ancak sahibim olarak değil “benim… var ” şeklinde tercüme etmek gerekir örneğin I have a car: arabam var You have a book :kitabın var He Devamını oku …

Şahıslar ve yardımcı fiiller

Şahıslar ve yardımcı fiiller Şu nu belirtmek gerekir ki yabancı dil öğrenirken her şeyin tam Türkçe karşılığına denk düşen bir arayış içinde olmamak gerekir. İngilizce Türkçeden farklı olarak gizli özne mantığına sahip değildir. Yani Türkçede her cümleye ”ben sen o Devamını oku …

Şahıslar ve yardımcı fiiller: am is are

1-Am, Is, Are: Her cümlede karşımıza çıkan bu kelimeler en temel yapı taşlarıdır; İngilizce öğreniminin ilk aşamasında am is are kelimelerini Türkçedeki ”dir, um, sun, sunuz, vb.” eklere tekabül ettiğini düşünelim. örneğin: This is a book cümlesindeki ”is” kelimesi cümleyi Devamını oku …