Şahıslar ve yardımcı fiiller: am is are

1-Am, Is, Are:

Her cümlede karşımıza çıkan bu kelimeler en temel yapı taşlarıdır; İngilizce öğreniminin ilk aşamasında am is are kelimelerini Türkçedeki ”dir, um, sun, sunuz, vb.” eklere tekabül ettiğini düşünelim.

örneğin: This is a book cümlesindeki ”is” kelimesi cümleyi Türkçeye çevirdiğimizde ”Bu bir kitaptır” olarak çevrilir. Diğer örneklere bakalım

it is a pen : o bir kalemdir

that is a dog : Şu bir kitaptır.

I am a teacher : Ben bir öğretmenim

I am a doctor : Ben bir doktorum

you are a student: Sen bir öğrencisin

Örnekleri kendiniz de çoğaltabilirsiniz. ”Am is are” aslında İngilizcedeki ”to be” (olmak)fiilinin çekimleridir. Ancak cümle içinde kullanılırken yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi ”am is are” yardımcı fiillerine dönüşürler. ”to be” fiilinin mantığı zamanla daha anlaşılacaktır.

2- Şahıslar (özneler) Anlaşılması gereken hususlardan biridir. Ve 1. kuraldaki ”Am is are” la birlikte kullanılırlar. Şahıslar sırasıyla:

I : ben

you : sen

he : o (erkekler için)

she : o (bayanlar için)

it : o (cansızlar için)

we : biz

you : siz

they: onlar

Am is are ile birlikte kullanılırken I am, You are, He is, she is, it is, we are, you are, they are, şeklinde olur. I is diyemeyiz, they is diyemeyiz, he are diyemeyiz. Düzenli ve doğru kullanımla birlikte zamanla dilimize yer edecektir. Basit cümlelerle kullanırken daha iyi anlayabiliriz.

örneğin:

I am a teacher : ben bir öğretmenim

you are a doctor : sen bir doktorsun

he is a lawyer : o bir avukattır

she is a secretary : o bir sekreterdir

it is a book : o bir kitaptır

we are students : biz öğrenci(ler)yiz

you are customers : siz müşteri(ler)siniz

they are engineers : onlar mühendisler

Bir Yorum Yazın